Elastiske forbindelser

Elastiske forbindelser

For at forhindre forplantning af vibrationer fra ventilator til kanalnet er det nødvendigt at indbygge elastiske forbindelser.

Klimatek leverer elastiske forbindelser i ruller som muliggør, at man let, hurtigt og økonomisk kan fremstille elastiske forbindelser i den dimension som ønskes – rund eller fi rkantet.

Med de 4 kvaliteter og 4 dimensioner kan man udvælge den kvalitet, der opfylder de stillede krav.