Lydbafler KLB/Lyddæmper KLR

Lydbafler KLB/Lyddæmper KLR

Lydbafler fremstilles til indbygning i store luftindtageller afkastkanaler, hvor det er lettere end konventionelle lyddæmpere i tilpasning og installation.

Montage sker ofte direkte mod bygningskonstruktionen og giver stor valgfrihed i dimensioner og materiale.

 

Udformning

Baflerne er udformet med u-ramme af galvaniseret stål. Ved store dimensioner afstives baflerne horisontalt og vertikalt.

Isoleringsmaterialet består af tung mineraluld belagt med glasvlies, som hindrer afrivning op til 18 m/s.

Ved større lufthastigheder dækkes isoleringen af perforeret plade. Alternativt materiale: rustfrit stål.

 

Lyddæmpning

I tabellen er anført eksempler på indsættelsesdæmpning i de forskellige frekvensområ- der ved et antal montagevarianter.

Baflerne monteres med Ueller L-profi ler, som befæstiges i kanalvæg eller bygningskonstruktionen.

Baflerne kan derefter skydes ind eller rejses en efter en. Fastlåsning i længderetningen sker med låsebrikker i profilet.