Filterrist - FV

Filterrist - FV

Filterrist type FV er beregnet til inden- og udendørs montage, hvor der ønskes en luftfi ltrering af indsugnings- eller afkastluft.

 

Udformning

Karm og lameller er udført i sø- vandsbestandig aluminium.

På bagsiden er fastgjort et trådvæv som fi lterstop. Filtermåtten har en udskilningsgrad på 85% af syntetisk støv.

Med et enkelt greb kan frontrammen fj ernes, og fi ltret er tilgængeligt. Riste større end 1100 × 1100 mm sammenbygges efter opgave.

 

Montage

Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.