Sandfangsrist - SSG

Sandfangsrist - SSG

Sandfangsrist type SSG anvendes til udskilning af faste partikler, f.eks. sandkorn, i forbindelse med ventilation.

 

Udformning

Ristene er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.

De lodrette lamellers udformning og indbyrdes placering muliggør udskilling.

Underste karmstykke er skrå, så afløbet er helt frit.

Ved H-mål 1150 til 2290 mm leveres risten som en enhed med mellemsektion med sandafløb. 

Større riste sammenbygges efter opgave.

 

Montage

SSG kan monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.