Sandfangsrist - SSGT

Sandfangsrist - SSGT

Risten er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium. De lodrette lamellers udformning og indbyrdes placering. 

Mulligør udskilning. Underste karmstykke er skrå, så afløbet er helt frit.

Sandfangsrist type SSGT – indbygget anvendes til luftindtag- eller afkast i tag med hældning ≥ 23°.

Risten indfældes i tag således at forskellige byggeniveauer på tagfladen undgås.