Salgs- og leveringsbetingelser

Priser:

Alle priser excl. moms og andre statsafgifter. Ret til ændringer forbeholdes.

Tillæg:

Lakering – ring for tilbud
Fragt – i henhold til afregning
Ekspeditionsgebyr kr. 100,- ved køb under kr.300,- excl. moms/fragt

Leveringsbetingelser:

Alle priser er baseret på levering AB vor fabrik i Skive.

Forsendelse:

Hvis ikke andet er aftalt, sker al forsendelse for købers regning og risiko.

Betaling:

Generelle betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage. Sker betaling ikke til den aftalte forfaldsdag, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, dog minimum kr. 50,-.

Returnering:

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale. Kun lagerførte varer, som er ubrugte og i ubeskadiget stand kan returneres senest 30 dage efter leveringsdato og krediteres til fakturapris - 20%, med fradrag af evt. fragtomkostninger. Ikke lagerførte varer tages ikke retur. Returnering sker for købers regning og risiko.

Force majeure:

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for os, når de indtræffer efter aftalens indgåelse: Arbejdskonflikter, brand, krig, valutarestriktioner, devaluering, uroligheder, vareknaphed samt manglende leverancer fra underleverandører.